HemÅRSMÖTE!


När:

Den 5e februari 2020, kl 16.15


Var:

Eva Eriksson salen, 21A342


Nu är det dags för BAMSEs årliga stormöte där du som BAMSE-medlem har chansen att vara med och påverka din egen och föreningens framtid.

Vi kommer bland annat att rösta fram en ny styrelse. Alla styrelsens positioner kan du som medlem ansöka om att ta över (ingen föranmälan behövs, det sker under årsmötet). Mer information om alla olika posters ansvarsområden och huvudsakliga uppgift hittar du HÄR.

Det kommer även att tas upp förslag om ändringar i stadgarna. Finns det någonting som du vill ska tas upp? Maila då ordforande@bamsekau.se senast 10 dagar innan möte (26e januari). Kolla in HÄR om du vill se hur våra stadgar ser ut idag.
______________________________________________________

Nedan följer Mötesprotokoll där dagordningen redovisas:

1. Val av ordförande för årsmötet.

2. Val av sekreterare för årsmötet.

3. Upprättande av röstlängd.

4. Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare.

5. Beslut om mötets behöriga utlysande.

6. Godkännande av dagordning.

7. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsår.

8. Revisorerns berättelse för samma tid.

9. Beslut om fastställande av resultat och balansräkningar samt disposition av tillgängliga medel.

10. Beslut ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

11. Beslut om årsavgift till föreningen för innevarande verksamhetsår.

12. Val av ordförande och vice ordförande.
- Ordförande
- Vice ordförande

13. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen.
- Sekreterare
- Ekonomiansvarig
- Utbildningsansvarig
- Näringslivsansvarig
- PR/IT-ansvarig
- Idrottsansvarig
- Sexmästare
- Vice sexmästare
- Revisor
- Ledamöter

14. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmöte eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligt begärt senast en vecka före årsmötet.
- Stadgeänding angående valberedning, en röstning kommer ske för att bestäma om vi vill ha kvar valbereningen i stadgarna eller ej.

15. Övrigt ärenden som ej upptagits på föredragningslistan må ej göras till föremål för beslut.
______________________________________________________

Årsmötet facebookevenemang hittar du HÄR!

För att BAMSE som studentförening ska kunna fortsätta erbjuda allt som vi gör idag (bland annat nollning och sittningar) så behövs en styrelse! Därför är det viktigt att vi som förenings hjälps åt för att fylla posterna i den kommande styrelsen!

Hoppas du kommer och att vi ses på mötet!

Ovveinvigning


Snart är det dags för årets ovveinvingning där vi inviger in alla nya medlemmar med en stor fest!🍹🧡


Mer info om sittningen hittar du HÄR!